baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. - obowiązuje od 25.05.2018r., podajemy poniższe informacje dla działkowców i osób, których dane osobowe są lub mogą znaleźć się w posiadaniu Zarządu ROD "Pod Borem" w Prądocinie:

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie ogrodowe : Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Borem" w Prądocinie, ul. Leśna 4, 86-060 Nowa Wieś Wielka, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie art. 6 lit b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.,
3. Dane osobowe ( w niezbędnym zakresie) mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wykażą prawo do żądania danych osobowych ( np. policja , urząd gminy)
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania prawa do działki przez działkowca oraz okres wymagany przepisami archiwizacyjnymi lub okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora lub okres niezbędny do zabezpieczenia np. dla potrzeb policji.
5. Osoba, której dane są w posiadaniu Administratora ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych,
6. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. Przekazanie danych osobowych Administratorowi następuje wyłącznie na podstawie przepisów prawa i wynika z wymogów ustawowych, umów z nim zawieranych, przepisów stowarzyszenia ogrodowego, innych przepisów prawnych.
8. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od osób trzecich.
9. Konsekwencją niepodania lub nieuaktualnienia danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.

Informacja dotycząca prowadzenia ROD Pod Borem w Prądocinie za 2016 r. - pdfpobierz41.25 KB

Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2016r. - przyjęta jednogłośnie,


Uchwała nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r. - przyjęta jednogłośnie,


Uchwała nr 4/2017 w. sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarki odpadami w ROD „Pod Borem" - przyjęta większością głosów, przy 5-ciu wstrzymujących się,

 

Uchwała nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD „Pod Borem" - przyjęta jednogłośnie,

 

Uchwała nr 6/2017 w sprawie uchwalenia wysokości opłaty ogrodowej w 2017r. przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD i terminu jej wnoszenia. Opłata wynosi: 0,87 zł/m2 działki. Termin wpłaty do 30.06.2017r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 7/2017 w sprawie opłat energetycznych w roku 2017:

  1. Za korzystanie z licznika 1-fazowego = 9,00 zł/rok
    Za korzystanie z licznika 3fazowego = 27,00 zł/rok (posiadający liczniki elektroniczne płacą 9,00 zł),
  2. Za oświetlenie alejek = 30,00 zł/rok.

Termin wnoszenia opłat energetycznych do 30.06.2017r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 8/2017 w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci w 2017r.

Wyliczona opłata wynosi 61,44 zł od jednej działki. Na poczet opłaty zaliczono nadpłaty w latach 2015-2016 w wysokości 36,44 zł. W związku z tym działkowcy w 2017r. wnoszą opłatę za za wywóz śmieci w wysokości 25,00 zł/ działkę . Termin wnoszenia opłaty do 31.06.2017r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 09/2017 w sprawie wysokości opłaty za zużycie wody z sieci wodociągowej. Ustalono indywidualną wysokość przedpłaty dla każdej działki za zużycie wody w roku 2017 dostarczanej przez Zakład Komunalny w Nowej Wsi Wielkiej. Na wysokość przedpłaty składa się opłata stała (kwota abonamentu pobierana przez Zakład Komunalny) i wartość prognozowanego zużycia wody przez poszczególne działki. O wysokości przedpłat działkowcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Termin wnoszenia przedpłaty do 31.06.2017 roku. Ostateczne rozliczenie zużycia wody zostanie dokonane po odczycie wodomierzy, w IV kw. 2017 roku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/2017 w sprawie planu pracy na 2017r. - po wykreśleniu z zadań inwestycyjnych "Rozszerzenia monitoringu...." oraz zorganizowania punktu p-poż - przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 11/2017 w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 r. - przyjęta jednogłośnie,

 

Uchwała nr 12/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. " Rozszerzenie monitoringu droga radiową na al. Wierzbowa i plac zabaw. - odrzucono większością głosów,

 

Uchwała nr 13/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Remont elewacji świetlicy ROD - przyjęto jednogłośnie,

 

Uchwała nr 14/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa nawierzchni alejek i doposażenie spowalniaczy drogowych" - przyjęto większością głosów, przy 1głosie - przeciw i 2-ch głosach wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 15/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Samozatrzaskowe furtki przy bramach" - przyjęto większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się,

 

Uchwała nr 16/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Prace na placu zabaw – zatrawienie siłowni plenerowej, naprawy sprzętów i zorganizowanie punktu p-poż – odrzucono zorganizowanie punktu p-poż, pozostałe zadania przyjęto jednogłośnie,

 

Uchwała nr 17/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie części alejki Berberysowej" - przyjęto jednogłośnie,

 

Uchwała nr 18/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie miejsca parkingowego przy alejce Świerkowej" - przyjęto większością głosów, przy 2-ch głosach wstrzymującym się,

 

Uchwała nr 19/2017 w sprawie zorganizowania Dnia Dziecka oraz festynu działkowego w 2017 r. - przyjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 20/2017 w sprawie określenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2017r. - przyjęto jednogłośnie.

 

Uwaga: Ponieważ nie było wyborów uzupełniających do organów ROD nie wywołano i nie głosowano w tej sprawie uchwały, która miała zarezerwowany nr porządkowy 3/2017

W dniu 02 kwietnia 2017r. (niedziela), od godz. 10:00, w sali konferencyjnej „Izby Rzemiosła" przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy, odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem" w Prądocinie.


I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies