baner napis

baner kola

 • baner1.jpg
 • baner4.jpg
 • baner2.jpg
 • baner3.jpg

W dniu 02 kwietnia 2017r. (niedziela), od godz. 10:00, w sali konferencyjnej „Izby Rzemiosła" przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy, odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem" w Prądocinie.


I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30.

Walne Zebranie jest najwyższym organem samorządu stowarzyszenia ogrodowego PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Prawo uczestnictwa i głosowania mają wyłącznie członkowie PZD posiadający prawo do działki w ROD. Na Walnym Zebraniu działkowcy podejmują kluczowe uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej** oraz komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2016 r..
 7. Sprawozdanie finansowe za 2016r..
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016r.
 9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Przedstawienie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2016r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia,
 18. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,
 19. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2016 r.
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących funkcjonowania ogrodu.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

** Tylko w przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających

 

Uchwały walnych zebrań odbytych w II-gim terminie są ważne, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, obecnych w II-gim terminie na tym zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców ROD.

 

Materiały na Walne Zebranie będą wyłożone do wglądu w dniu 25.03.2017r. w świetlicy ROD w godz. 11:00 - 14:00.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies