baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg

Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2016r. - przyjęta jednogłośnie,


Uchwała nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r. - przyjęta jednogłośnie,


Uchwała nr 4/2017 w. sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarki odpadami w ROD „Pod Borem" - przyjęta większością głosów, przy 5-ciu wstrzymujących się,

 

Uchwała nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w ROD „Pod Borem" - przyjęta jednogłośnie,

 

Uchwała nr 6/2017 w sprawie uchwalenia wysokości opłaty ogrodowej w 2017r. przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD i terminu jej wnoszenia. Opłata wynosi: 0,87 zł/m2 działki. Termin wpłaty do 30.06.2017r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 7/2017 w sprawie opłat energetycznych w roku 2017:

  1. Za korzystanie z licznika 1-fazowego = 9,00 zł/rok
    Za korzystanie z licznika 3fazowego = 27,00 zł/rok (posiadający liczniki elektroniczne płacą 9,00 zł),
  2. Za oświetlenie alejek = 30,00 zł/rok.

Termin wnoszenia opłat energetycznych do 30.06.2017r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 8/2017 w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci w 2017r.

Wyliczona opłata wynosi 61,44 zł od jednej działki. Na poczet opłaty zaliczono nadpłaty w latach 2015-2016 w wysokości 36,44 zł. W związku z tym działkowcy w 2017r. wnoszą opłatę za za wywóz śmieci w wysokości 25,00 zł/ działkę . Termin wnoszenia opłaty do 31.06.2017r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 09/2017 w sprawie wysokości opłaty za zużycie wody z sieci wodociągowej. Ustalono indywidualną wysokość przedpłaty dla każdej działki za zużycie wody w roku 2017 dostarczanej przez Zakład Komunalny w Nowej Wsi Wielkiej. Na wysokość przedpłaty składa się opłata stała (kwota abonamentu pobierana przez Zakład Komunalny) i wartość prognozowanego zużycia wody przez poszczególne działki. O wysokości przedpłat działkowcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Termin wnoszenia przedpłaty do 31.06.2017 roku. Ostateczne rozliczenie zużycia wody zostanie dokonane po odczycie wodomierzy, w IV kw. 2017 roku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 10/2017 w sprawie planu pracy na 2017r. - po wykreśleniu z zadań inwestycyjnych "Rozszerzenia monitoringu...." oraz zorganizowania punktu p-poż - przyjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 11/2017 w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 r. - przyjęta jednogłośnie,

 

Uchwała nr 12/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. " Rozszerzenie monitoringu droga radiową na al. Wierzbowa i plac zabaw. - odrzucono większością głosów,

 

Uchwała nr 13/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Remont elewacji świetlicy ROD - przyjęto jednogłośnie,

 

Uchwała nr 14/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa nawierzchni alejek i doposażenie spowalniaczy drogowych" - przyjęto większością głosów, przy 1głosie - przeciw i 2-ch głosach wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 15/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Samozatrzaskowe furtki przy bramach" - przyjęto większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się,

 

Uchwała nr 16/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Prace na placu zabaw – zatrawienie siłowni plenerowej, naprawy sprzętów i zorganizowanie punktu p-poż – odrzucono zorganizowanie punktu p-poż, pozostałe zadania przyjęto jednogłośnie,

 

Uchwała nr 17/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie części alejki Berberysowej" - przyjęto jednogłośnie,

 

Uchwała nr 18/2017 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie miejsca parkingowego przy alejce Świerkowej" - przyjęto większością głosów, przy 2-ch głosach wstrzymującym się,

 

Uchwała nr 19/2017 w sprawie zorganizowania Dnia Dziecka oraz festynu działkowego w 2017 r. - przyjęto jednogłośnie

 

Uchwała nr 20/2017 w sprawie określenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2017r. - przyjęto jednogłośnie.

 

Uwaga: Ponieważ nie było wyborów uzupełniających do organów ROD nie wywołano i nie głosowano w tej sprawie uchwały, która miała zarezerwowany nr porządkowy 3/2017

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies