baner napis

baner kola

  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg

Informacja o uchwałach przyjętych na Walnym Zebraniu sprawozdawczym członków PZD ROD "Pod Borem" w dniu 3.04.2022r.


uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2021 roku
uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021 rok
uchwała nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
uchwała nr 4/2022 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w roku 2022
1. Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD
0,90 zł od m2 powierzchni użytkowej działki ( w tym 0,10 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD )
2. Opłata energetyczna :
a) za roczne zużycie prądu przez podlicznik przypisany do działki:
- 1fazowy – 10,0 zł. od działki,
- 3fazowy – 30,0 zł. od działki ( posiadający podliczniki elektroniczne płacą 10,0 zł. od działki),
b) za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastruktury wspólnej oraz pokrycie ewentualnych strat – 25,0 zł/działki
3. Opłatę-zaliczkę za wywóz odpadów – 3,0 zł/ działkę.
Jest przeznaczona na sfinansowanie wynajęcia kontenerów na odpady.
Za odpady działkowcy wnoszą opłatę indywidualnie zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie gospodarki odpadami w ROD”. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zakończeniu odbioru odpadów.
Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2022r.
uchwała nr 5/2022 w sprawie wymiany wodomierzy w studniach wodomierzowych oraz dokonania przeglądu i napraw sieci wodociągowej ROD – powołano komisję, która ogłosi przetarg na realizacje zadania, wyłoni wykonawcę, zawrze umowę z wykonawcą, będzie nadzorować wykonanie zadania, dokona odbioru rbót po ich zakończeniu. Wodomierze zostana wymienione na wodomierze radiowe.
uchwała nr 6/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego) pn. Zamontowanie furtki i osłon ogrodzenia miejsca odbioru odpadów w ROD do kwoty 2500 zł.
uchwała nr 7/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjno(remontowego) pn. Rozbudowa monitoringu ogrodowego – uchwalono monitoring bramy nr 2 i 3 oraz drogi koniecznej, do kwoty 10.000 zł.
uchwała nr 8/2022 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
uchwała nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie ROD.
uchwała nr 10/2022 w sprawie Planu pracy na 2022 r.
uchwała nr 11/2022 w sprawie Preliminarzy finansowych na 2022 r.
uchwała nr 12/2022 w sprawie remontu bramy głównej ROD do kwoty 3000 zł

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies