baner napis

baner kola

  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 07 maja 2023r. (niedziela) w sali nr 222 budynku N O T w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem” w Prądocinie.

I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30. Prawo uczestnictwa w Walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD ROD „Pod Borem”.
W trakcie zebrania działkowcy podejmą uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej*.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD*
17. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD*
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
2)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
1) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
2) Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
3) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
4) Sprawy różne.
5) Zakończenie obrad.
* w razie takiej potrzeby

Uchwały walnych zebrań przegłosowane w II-gim terminie są ważne, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, obecnych w II-gim terminie na walnym zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców ROD.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies