baner napis

baner kola

 • baner1.jpg
 • baner2.jpg
 • baner3.jpg
 • baner4.jpg

W dniu 23.11.2016 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w sprawie utrzymania dobrego stanu wód oraz stabilizacji poziomu lustra wody w Jeziorze Jezuickim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz przedstawiciele UG Nowa Wieś Wielka.

 

Zastępca Dyrektora KPZMiUW we Włocławku poinformował, że na zlecenie Zarządu Melioracji w 2016 r. wykonana została przez firmę PECTORE ECO Sp. z o. o. z Gliwic dokumentacja w zakresie działań związanych z utrzymaniem dobrego stanu wód Jeziora Jezuickiego poprzez ustabilizowanie na optymalnym poziomie lustra wody.

 

Rozważono dwa warianty rozwiązań:

 1. Analiza możliwości działań krótkookresowych:

  a) Przerzut wody do jeziora z obcej zlewni - Istnieje teoretyczna możliwość poboru wody z Noteci, płynącej w odległości kilku kilometrów. Jednakże z uwagi na okresowe braki wody również w tej rzece, wysokość nakładów inwestycyjnych, a także zagrożenie dla stanu ekologicznego rzeki i jeziora, odstąpiono od dalszych prac nad tą koncepcją.

  b) Zwiększenie retencji jeziora poprzez czasową stabilizację dna strugi Jezuickiej na wypływie z jeziora - Przeprowadzono pomiary geodezyjne jeziora oraz jego dopływu (Kanał Złotnicki) i odpływu (Struga Jezuicka) . W wyniku analizy ustalono, że istnieje potrzeba podwyższenia poziomu zwierciadła wody w jeziorze o ok. 40 - 45 cm poprzez wykonanie stabilizacji dna Strugi Jezuickiej przed wlotem do przepustu w ciągu drogi Bydgoszcz - Inowrocław. W ramach działań doraźnych wskazano na pilną konieczność przeprowadzenie udrożnienia Kanału Złotnickiego w miejscach gdzie występuje lokalne podniesienie dna kanału.

 2. Analiza możliwości wdrożenia działań długookresowych.

  a) Zwiększenie retencji jeziora poprzez budowę stałej budowli stabilizującej na odpływie z jeziora - istnieje potrzeba podwyższenia poziomu zwierciadła wody w jeziorze o ok. 40 - 45 cm poprzez wykonanie stabilizacji dna Strugi Jezuickiej przed wlotem do przepustu w ciągu drogi Bydgoszcz - Inowrocław. Docelowo zaproponowano aby próg wyposażony był w rampę kamienną o nachyleniu ok 5%, co pozwoli na wędrówkę organizmów wodnych. Całość konstrukcji przykryta zostanie dużymi kamieniami o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5m. Budowla wyposażona zostanie w szandor na czołowej ściance szczelnej (z ceownikiem o małym otworze umożliwiającym przemieszczanie się organizmów wodnych). Szandor będzie mógł być demontowany w okresie wystąpienia wzmożonych przepływów wody.

  b) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym Kanału Złotnickiego.

  c) Inne działania długookresowe są niecelowe - uwarunkowania fizyko - geograficzne, w tym klimatyczne, jak również geologiczne, występujące w zlewni jeziora, praktycznie uniemożliwiają zastosowanie innych rozwiązań niż wskazane powyżej .

Zaproponowano wykonanie budowli tymczasowej na wypływie z Jeziora Jezuickiego. Dodatkowo zamontowana powinna zostać łata wodowskazowa dla prowadzenia stałego monitoringu poziomu wód jeziora.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej pozytywnie odnieśli się do propozycji wykonania budowli tymczasowej na odpływie z Jeziora Jezuickiego oraz do przeprowadzenia prac utrzymaniowych na Kanale Złotnickim.

 

Ustalono, że w pierwszej kolejności KPZMiUW podejmie działania doraźne (wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Złotnickim tj. usunięcia namułów z dna cieku (warstwy przekraczającej 0,4 m, usunięcie roślin korzeniących się w dnie, wykoszenie skarp.

 

W przypadku zaobserwowania pozytywnych efektów tych działań będą realizowane dalsze opisane działania.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies