baner napis

baner kola

  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg

życzenia świąteczne od Zarzadu ROD

Wszystkim działkowcom życzymy radosnych, rodzinnych i pogodnych świąt Wielkanocnych

Zarząd ROD "Pod Borem"

Informacja o uchwałach Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD ROD "Pod Borem" w dniu 10.03.2019r.

Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji - przyjęta jednogłośnie,

uchwała nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok - przyjęta jednogłośnie

uchwała nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ROD - przyjęta jednogłośnie

uchwała nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r. i za kadencję - przyjęta jednogłośnie,

uchwała nr 5/2019 w sprawie ustalenia składów liczbowych zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD – ustalono 5-cio osobowy skład Zarzadu i 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej ( uchwała przyjeta jednogłośnie)

uchwała nr 6/2019 w sprawie wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegata na okręgowy zjazd.

Zarząd ROD: Beata K., Zdzisław W., Jerzy M., Leszek S., Mieczysław K.,

Komisja Rewizyjna ROD: Jolanta B.-L.,. Andrzej S., Tadeusz A.

Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów: Barbara K.

uchwała nr 7/2019 w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD-przyjęta jednogłośnie,

uchwała nr 8/2019 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w roku 2019:

  1. Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

0,88 zł od m2 powierzchni użytkowej działki ( w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD )

  1. 2. Opłata energetyczna :

a) Za roczne zużycie prądu przez podlicznik przypisany do działki:

- 1fazowy – 9,0 zł. od działki,

- 3fazowy – 27,0 zł. od działki ( posiadający podliczniki elektroniczne płacą 9,0 zł. od działki),

b) za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastruktury wspólnej oraz pokrycie ewentualnych strat – 25,0 zł/działki

3. Opłata za wodę z wodociagu gminnego składajacą się z:

a) Opłaty wodnej w wysokości - 3,0 zł/działkę podłączoną do wodociągu wewnątrzogrodowego

b) Zaliczki na opłacenie rachunku ogólnego za wodę za rok 2019 – zaliczka jest wyliczana indywidualnie, dla każdej działki, na podstawie zużycia wody z lat poprzednich. O wysokości zaliczki działkowcy będą powiadomieni do końca kwietnia br.

c) Opłaty ogólnej w wysokości 0 zł/ każdą działkę ROD

4. Zaliczka na wywóz śmieci 40,0 zł od działki.

Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2019r.

uchwała nr 8/2019 w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Borem” w Prądocinie - przyjęto jednogłośnie.

uchwała nr 9/2019 w sprawie wymiany wodomierzy w studniach wodomierzowych – postanowiono nie wymieniać wodomierzy przyjęto większością głosów, przy 1 głosie sprzeciwu

uchwała nr 10/2019 w sprawie : Remontu ogrodzenia ROD – przyjęto jednogłośnie

uchwała nr 11/2019 w sprawie : Remont bramy nr 1-przyjęto jednogłośnie

uchwała nr 12/2019 w sprawie : Zakup i wymiana karuzeli oraz remont huśtawek na placu zabaw – przyjęto jednogłośnie

uchwała nr 13/2019 w sprawie wykonanie projektu kanalizacji ROD.

uchwała nr 14/2019 w sprawie zorganizowania Dnia Dziecka i festynu działkowego oraz konkursu działkowego w 2019 r. - przyjęto jednogłośnie

uchwała nr 15/2019 w sprawie planu pracy na 2019 r. i programu działania na kadencję 2019-2022 r.- przyjęto jednogłośnie

uchwała nr 16/2019 w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 r.- przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 17/2019 r. o wystapieniu do Wójta Gminy w sprawie jeziora Jezuickiego Dużego -przyjęta jednogłośnie,

W dniu 20.02.2019r. Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy zorganizował spotkanie przedstawicieli Zarządów ROD-ów z terenu Prądocina, którego tematem była kanalizacja ogrodów.

Powołano wspólny zespół, który będzie zajmować się tym zagadnieniem.

Na poczatku marca br. planuje się spotkanie z Wójtem gminy Nowa Wieś Wielka w celu przedstawienia naszego stanowiska w zakresie możliwości zbudowania sieci kanalizacyjnej na terenie ROD-ów, sfinansowania zadania, omówienia zagadnień eksploatacji, itd.

W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono aspektowi prawnemu. Z analizy przepisów wynika, że samorząd gminny może zobligować ROD-y wydając decyzję administracyjną nakazującą przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej. Stąd wydaje się, że nie będzie można odstąpić od skanalizowania ogrodów lub zastąpić kanalizacji innymi sosobami usuwania nieczystości jak: wywóz szamba czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zwrócono uwagę, że powszechną praktyką poboru opłat za ścieki jest powiązanie ilości zużycia wody z sieci gminnej z ilością wytwarzanych ścieków przez gospodarstwo domowe. Wówczas następuje wysoki wzrost opłaty za m3 wody (traktowanej jako swoiste "związane medium"). To jest również sposób na wymuszenie skanalizowania ROD.

W dyskusji wystąpił również temat finansowy, a zwłaszcza możliwości pozyskania środków od PZD, z budżetów samorzadowych czy środków unijnych.

Rozmawiano także o przyszłościowym wspólnym działaniu w zakresie: zlecenia projektów budowlanych, ogłoszenia przetargu na wykonawstwo, zlecenia nadzoru budowlanego, odbioru inwestycji, itp.

W trakcie spotkania podkreślono ważne znaczenie OZ PZD w przeprowadzeniu omawianego przedsięwzięcia, ponieważ ogrody nie mają fachowców i doświadczenia. Pomoc OZ PZD okazuje się niezbędna i niezwykle potrzebna (nasz ogród wielokrotnie taką pomoc uzyskał).

Tegoroczne Walne zebranie planowane jest w dniu 10 marca 2019r. (niedziela), od godz. 10,00 w sali konferencyjnej NOT-u, przy ul. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy.

Jest to zebranie SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, w trakcie którego odbędą się wybory do Zarzadu i Komisji Rewizyjnej ROD.

Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu maja wyłącznie działkowcy będący członkami  Polskiego Związku Działkowców - w lutym br. będą wysłane zaproszenia.

Propozycje uchwał można zgłaszać do Zarządu lub na Walnym zebraniu.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies