baner napis

baner kola

  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg

Interpelacja i odpowiedź w sprawie uwłaszczenia działkowców


W dniu 31.07 br. poseł Marcin Horała (PiS) złożył interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uwłaszczenia działkowców. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że „resort nie planuje podjęcia prac ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań przewidujących przekazanie praw zbywalnych (prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego) na rzecz działkowców użytkujących grunty publiczne".


W szczegółowym wyjaśnieniu wskazano, że właścicielami nieruchomości zajętych przez rodzinne ogrody działkowe są z reguły jednostki samorządu terytorialnego, którym przysługuje ochrona własności wyrażona w art. 165 ust. 1 Konstytucji RP i ochrona finansowa. Ustawodawca nie może zatem wprowadzić norm władczo pozbawiające samorządy prawa własności nieruchomości, zwłaszcza bez odszkodowania. Ponadto przekazanie działkowcom prawa zbywalnego do działek w ogrodach (prawa własności) mogłoby z czasem spowodować stopniowe wyzbywanie się gruntów i wykorzystywanie ich na inne cele, co byłoby nie zgodne z ideą ogrodnictwa działkowego.

 

Interpelacja i odpowiedź w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe.


W dniu 25.07 br. poseł Jerzy Gosiewski (PiS) złożył interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe, w której pyta Ministra Infrastruktury i Budownictwa czy rozważa on zmianę w art. 36 ust. 3 ustawy o ROD, która odebrałaby uprawnienie stowarzyszeniu ogrodowemu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. W odpowiedzi Minister stwierdza:


"Analiza ustawy o rod wykazuje, iż obowiązujące przepisy umożliwiają dzierżawcy działki, z którym stowarzyszenie ogrodowe rozwiązało umowę, kwestionowanie tego rozstrzygnięcia przed instytucją niezależną od stowarzyszenia (sądem powszechnym). W ustawie przewidziano ponadto sposób postępowania w przypadku podejrzeń o działanie stowarzyszeń ogrodowych niezgodnie z prawem, poprzez odesłanie do właściwych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w tym w szczególności do organów nadzoru (starostów). W związku z powyższym w opinii resortu infrastruktury i budownictwa omawiane zagadnienia aktualnie nie wymagają podjęcia inicjatywy legislacyjnej."

Na podstawie artykułu Pawła Kaniaka redaktora "Expressu bydgoskiego" z dnia 5.09.2016r.


Wody Jeziora Jezuickiego w Chmielnikach są coraz płytsze i mocno zanieczyszczone. W tym roku było najmniej turystów od lat. Woda śmierdzi, że po zaciągnięciu tych zapachów, może się odechcieć obiadu przez dwa dni. Każdej piątkowej nocy do wody zrzucane są fekalia w niesamowitych ilościach. W sobotnie poranki woda przy brzegu pełna jest mułu i osadu z tych nieczystości. Jezioro zdycha, roślinność gnije, umierają zwierzęta. Co dzień wypływają martwe węgorze.

W dniu 17.09.2016r., w sali konferencyjnej "Domu Rzemiosła", Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy zorganizował obchody " Dnia Działkowca 2016".

Na spotkanie zaproszono: przedstawicieli samorządu m. in. wiceprezydent m. Bydgoszczy Annę Mackiewicz oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jana Szopińskiego, przedstawiciela Krajowej Rady PZD, zasłużonych działaczy związkowych, prezesów ROD-ów oraz laureatów konkursów okręgowych.

Podczas spotkania Pani prezes OZ PZD Barbara Kokot wygłosiła okolicznościowy referat o historii ruchu związkowego, zachodzących zmianach w życiu ogrodów działkowych, walce o prawa działkowców, teraźniejszości

i wyzwaniach na przyszłość.

Od pewnego czasu monitorujemy wyrzucanie śmieci przez działkowców. Większość z nas przestrzega zasad usuwania śmieci oraz stosuje segregację wyrzucając do małych kontenerów (u nas są koloru zielonego) plastik,złom i opakowania szklane.

Dzięki takiemu postępowaniu notujemy zmniejszenie ilości wywożonych kontenerów na śmieci komunalne tzw. K-10 – w tym roku nie przekroczymy ilości 8-10 szt., a pamiętamy przeszłe lata, gdy wywożono ok. 17 szt. takich kontenerów.

Niestety zdarzają się przypadki podrzucania do śmietnika resztek roślinnych (trawa, liście, gałęzie, zgniłe jabłka, itp.), odpadów budowlanych czy starych mebli.

Monitoring wszystko jednak widzi . Dla tego, ku rozwadze i przestrodze, zamieszczamy na zdjęciach przykłady niewłaściwego, negatywnego postępowania, oczywiście nie narażając osób podrzucających "zabronione" śmieci na rozpoznanie (zdjęcia zaretuszowano, by uniemożliwić identyfikację osób).

Podrzucane, niewłaściwe śmieci są wybierane z kontenerów. Następnie po zidentyfikowaniu działkowca docieramy do niego i przeprowadzamy rozmowę. Z reguły działkowcy zabierają podrzucone śmieci i usuwają je we własnym zakresie. Wskazaliśmy też punkty bezpłatnego odbioru nietypowych i zielonych odpadów (informacja o PSZOK-ach na tablicach ogłoszeń).

Przypominamy, że Regulamin ROD zawiera jednoznaczny zapis zabraniający wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Ponadto działka musi być wyposażona w kompostownik, a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Ten kto podrzuca odpady "zabronione" zabiera miejsce w kontenerze na odpady dopuszczalne. Stąd zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Poza tym firma odbierająca śmieci oprócz opłaty za wywóz odpadów komunalnych obciąża nas dodatkowo za wywóz odpadów zielonych lub budowlanych - był przypadek wrzucenia przez działkowca gruzu do pojemnika K-10 i zapłaciliśmy podwójnie za wywóz kontenera K-10.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies