baner napis

baner kola

  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg

W dniu 20.02.2019r. Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy zorganizował spotkanie przedstawicieli Zarządów ROD-ów z terenu Prądocina, którego tematem była kanalizacja ogrodów.

Powołano wspólny zespół, który będzie zajmować się tym zagadnieniem.

Na poczatku marca br. planuje się spotkanie z Wójtem gminy Nowa Wieś Wielka w celu przedstawienia naszego stanowiska w zakresie możliwości zbudowania sieci kanalizacyjnej na terenie ROD-ów, sfinansowania zadania, omówienia zagadnień eksploatacji, itd.

W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono aspektowi prawnemu. Z analizy przepisów wynika, że samorząd gminny może zobligować ROD-y wydając decyzję administracyjną nakazującą przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej. Stąd wydaje się, że nie będzie można odstąpić od skanalizowania ogrodów lub zastąpić kanalizacji innymi sosobami usuwania nieczystości jak: wywóz szamba czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zwrócono uwagę, że powszechną praktyką poboru opłat za ścieki jest powiązanie ilości zużycia wody z sieci gminnej z ilością wytwarzanych ścieków przez gospodarstwo domowe. Wówczas następuje wysoki wzrost opłaty za m3 wody (traktowanej jako swoiste "związane medium"). To jest również sposób na wymuszenie skanalizowania ROD.

W dyskusji wystąpił również temat finansowy, a zwłaszcza możliwości pozyskania środków od PZD, z budżetów samorzadowych czy środków unijnych.

Rozmawiano także o przyszłościowym wspólnym działaniu w zakresie: zlecenia projektów budowlanych, ogłoszenia przetargu na wykonawstwo, zlecenia nadzoru budowlanego, odbioru inwestycji, itp.

W trakcie spotkania podkreślono ważne znaczenie OZ PZD w przeprowadzeniu omawianego przedsięwzięcia, ponieważ ogrody nie mają fachowców i doświadczenia. Pomoc OZ PZD okazuje się niezbędna i niezwykle potrzebna (nasz ogród wielokrotnie taką pomoc uzyskał).

Tegoroczne Walne zebranie planowane jest w dniu 10 marca 2019r. (niedziela), od godz. 10,00 w sali konferencyjnej NOT-u, przy ul. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy.

Jest to zebranie SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, w trakcie którego odbędą się wybory do Zarzadu i Komisji Rewizyjnej ROD.

Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu maja wyłącznie działkowcy będący członkami  Polskiego Związku Działkowców - w lutym br. będą wysłane zaproszenia.

Propozycje uchwał można zgłaszać do Zarządu lub na Walnym zebraniu.

W dniu 10 sierpnia b.r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Z uwagi na pojawiające się opinie o możliwości uzyskania prawa własności dla działek w ROD wyjaśniamy, że nie jest to możliwe ponieważ:
1. Ustawa dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i umożliwia przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych,
2. Osoby prawne ( m. in. stowarzyszenia ogrodowe ) pozbawiono możliwości przekształcenia w/w prawa,
3. Nawet jeśli ktoś jest zameldowany na działce w ROD lub jest na terenie ROD budynek mieszkalny, to dla przekształcenia w/w prawa wymagane jest zabudowanie budynkiem mieszkalnym całej nieruchomości tj. całego terenu ROD ( w rzeczywistości nie ma takich przypadków).

Lista i jej opis w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty"

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies