baner napis

baner kola

  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg

                                                                                  O G Ł O S Z E N I E
Ostatni wywóz śmieci zaplanowany w połowie października br. Brak kontenerów będzie oznaczał zamknięcie składowiska odpadów.
Odczyt wodomierzy nastąpi w dniach 27-28.10.2018r.; kontakt z osobą wykonującą tel. 695867600
W dniu 10.11.2018r. nastąpi wyłączenie oświetlenia alejek oraz zostaną zdemontowane siłowniki automatycznego otwierania bram. Wjazd na teren ogrodu będzie możliwy przez bramę główną zamykaną na kłódkę.
Prosimy zabezpieczyć mienie przed kradzieżami i włamaniami. Wszelkie narzędzia i przedmioty umożliwiające wchodzenie przez okna czy płoty ( np. drabiny, stoły) należy schować do altan.
Prosimy zabezpieczyć sieć wodociągową wewnątrz działki, by nie doszło do awarii – (koszty takiej awarii ponosi działkowiec).

ENERGIA ELEKTRYCZNA WEDŁUG DZIAŁEK

ODCZYT LICZNIKÓW 25.08.2018

W TABELI UJĘTO ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE OD 26 CZERWCA 2018 DO 25 SIERPNIA 2018

STAWKA ZA 1KWH 0,5193 zł

W ZESTAWIENIU PODANO NALEŻNOŚĆ ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ OD POPRZEDNIEGO ODCZYTU Z CZERWCA .

SPRAWDZENIA MOŻNA DOKONAĆ U SKARBNIKA I KASJERA

UWAGA: Pod kodem działki wskazano zuzycie Kwh od ostatniego odczytu,a pod nim kwotę do zapłaty

A1

199

103,34 zł

C8

145

75,30 zł

A10

224

116,32 zł

C9

80

41,54 zł

A2

172

89,32 zł

D1

49

25,45 zł

A3

80

41,54 zł

D10

67

34,79 zł

A4

0

0,00 zł

D2

192

99,71 zł

A5

132

68,55 zł

D3

163

84,65 zł

A6

0

0,00 zł

D4

107

55,57 zł

A7

250

129,83 zł

D5

123

63,87 zł

A8

203

105,42 zł

D6

44

22,85 zł

A9

161

83,61 zł

D7

238

123,59 zł

B1

75

38,95 zł

D8

300

155,79 zł

B10

114

59,20 zł

D9

275

142,81 zł

B2

10

5,19 zł

E1

200

103,86 zł

B3

367

190,58 zł

E10

80

41,54 zł

B4

200

103,86 zł

E2

181

93,99 zł

B5

105

54,53 zł

E3

53

27,52 zł

B6

94

48,81 zł

E4

14

7,27 zł

B7

50

25,97 zł

E5

123

63,87 zł

B8

73

37,91 zł

E6

332

172,41 zł

B9

135

70,11 zł

E7

229

118,92 zł

C1

127

65,95 zł

E8

110

57,12 zł

C10

245

127,23 zł

E9

502

260,69 zł

C2

147

76,34 zł

F1

32

16,62 zł

C3

236

122,55 zł

F10

55

28,56 zł

C4

107

55,57 zł

F2

22

11,42 zł

C5

243

126,19 zł

F3

122

63,35 zł

C6

167

86,72 zł

F4

136

70,62 zł

C7

131

68,03 zł

F5

317

164,62 zł

F6

263

136,58 zł

J7

61

31,68 zł

F7

13

6,75 zł

J8

49

25,45 zł

F8

176

91,40 zł

J9

384

199,41 zł

F9

90

46,74 zł

K1

40

20,77 zł

G1

35

18,18 zł

K10

19

9,87 zł

G10

213

110,61 zł

K2

231

119,96 zł

G2

261

135,54 zł

K3

27

14,02 zł

G3

254

131,90 zł

K4

29

15,06 zł

G4

61

31,68 zł

K5

190

98,67 zł

G5

117

60,76 zł

K6

280

145,40 zł

G6

11

5,71 zł

K7

56

29,08 zł

G7

376

195,26 zł

K8

60

31,16 zł

G8

174

90,36 zł

K9

95

49,33 zł

G9

409

212,39 zł

L1

346

179,68 zł

H1

12

6,23 zł

L10

60

31,16 zł

H10

361

187,47 zł

L2

299

155,27 zł

H2

134

69,59 zł

L3

50

25,97 zł

H3

150

77,90 zł

L4

65

33,75 zł

H4

357

185,39 zł

L5

122

63,35 zł

H5

214

111,13 zł

L6

37

19,21 zł

H6

212

110,09 zł

L7

129

66,99 zł

H7

186

96,59 zł

L8

350

181,76 zł

H8

187

97,11 zł

L9

42

21,81 zł

H9

344

178,64 zł

M1

247

128,27 zł

I1

347

180,20 zł

M10

243

126,19 zł

I10

0

0,00 zł

M2

57

29,60 zł

I2

186

96,59 zł

M3

126

65,43 zł

I3

111

57,64 zł

M4

290

150,60 zł

I4

303

157,35 zł

M5

139

72,18 zł

I5

0

0,00 zł

M6

50

25,97 zł

I6

68

35,31 zł

M7

31

16,10 zł

I7

53

27,52 zł

M8

10

5,19 zł

I8

86

44,66 zł

M9

184

95,55 zł

I9

68

35,31 zł

N1

0

0,00 zł

J1

0

0,00 zł

N10

216

112,17 zł

J10

378

196,30 zł

N2

96

49,85 zł

J2

453

235,24 zł

N3

238

123,59 zł

J3

0

0,00 zł

N4

174

90,36 zł

J4

690

358,32 zł

N6

163

84,65 zł

J5

115

59,72 zł

N7

338

175,52 zł

J6

71

36,87 zł

N8

137

71,14 zł

N9

90

46,74 zł

O9

4

2,08 zł

O1

4

2,08 zł

R1

164

85,17 zł

O10

30

15,58 zł

R2

3

1,56 zł

O2

105

54,53 zł

R3

474

246,15 zł

O3

196

101,78 zł

R4

235

122,04 zł

O4

40

20,77 zł

R5

28

14,54 zł

O5

71

36,87 zł

R6

161

83,61 zł

O6

94

48,81 zł

R7

256

132,94 zł

O7

64

33,24 zł

R8

238

123,59 zł

O8

205

106,46 zł

R9

345

179,16 zł

Termin uregulowania należności bieżącego odczytu : 31-10-2018.

Od 01-11-2018 naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w uregulowania należności

ZAPŁATY PRZELEWEM :

NUMER KONTA BANKOWEGO R.O.D. "Pod Borem" 86-060 Prądocin

30 8142 0007 0000 2118 2000 0001

SKARBNIK ROD POD BOREM - Jerzy Milewski

W związku z budową kanalizacji na ul. Ustronie w dniach 23 (poniedziałek) do 25 ( środa) lipca 2018r. w godzinach 7,00-17,00 od bramy nr 3 do bramy nr 5 przez alejki: Jesionową, Klonową i Wierzbową będzie przebiegał OBJAZD dla samochodów.
W związku z tym prosimy działkowców o nie parkowanie samochodów na w/w alejkach i nie utrudnianie przejazdu w inny sposób.
OBJAZD będzie oznakowany tablicami umieszczanymi na ogrodzeniach działek – prosimy o ich nie zdejmowanie !

ENERGIA ELEKTRYCZNA WEDŁUG DZIAŁEK
ODCZYT LICZNIKÓW 26.06.2018
W TABELI UJĘTO ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W OKRESIE OD 06 MAJA 2018 DO 26 CZERWCA 2018
STAWKA ZA 1KWH   0,5219 zł
W ZESTAWIENIU PODANO NALEŻNOŚĆ ZA ENERGIĘ OSTATNIEGO
ODCZYTU TABELI NIE MA NADPŁAT LUB ZALEGŁOŚCI
W OPŁACENIU POPRZEDNICH ODCZYTÓW ENERGII
SPRAWDZENIA MOŻNA DOKONAĆ U SKARBNIKA I KASJERA
Termin uregulowania należności bieżącego odczytu 31-08-2018 od 01-09-2018 od zaległości naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w uregulowania należności
KOD DZIAŁKI ZUŻYCIE KWH OD OSTATNIEGO ODCZYTU KWOTA DO ZAPŁATY ZA OSTATNI ODCZYT UWAGI KOD DZIAŁKI ZUŻYCIE KWH OD OSTATNIEGO ODCZYTU KWOTA DO ZAPŁATY ZA OSTATNI ODCZYT UWAGI
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
A1 230 120,04 zł C7 23 12,00 zł
A10 113 58,97 zł C8 125 65,24 zł
A2 163 85,07 zł C9 86 44,88 zł
A3 58 30,27 zł D1 64 33,40 zł
A4 0 0,00 zł D10 33 17,22 zł
A5 89 46,45 zł D2 135 70,46 zł
A6 0 0,00 zł D3 77 40,19 zł
A7 220 114,82 zł D4 62 32,36 zł
A8 263 137,26 zł D5 129 67,33 zł
A9 103 53,76 zł D6 38 19,83 zł
B1 90 46,97 zł D7 244 127,34 zł
B10 102 53,23 zł D8 380 198,32 zł
B2 33 17,22 zł D9 114 59,50 zł
B3 293 152,92 zł E1 183 95,51 zł
B4 215 112,21 zł E10 4 2,09 zł
B5 152 79,33 zł E2 121 63,15 zł
B6 100 52,19 zł E3 9 4,70 zł
B7 25 13,05 zł E4 14 7,31 zł
B8 45 23,49 zł E5 63 32,88 zł
B9 180 93,94 zł E6 300 156,57 zł
C1 128 66,80 zł E7 77 40,19 zł
C10 95 49,58 zł E8 87 45,41 zł
C2 73 38,10 zł E9 113 58,97 zł
C3 243 126,82 zł F1 80 41,75 zł
C4 43 22,44 zł F10 15 7,83 zł
C5 163 85,07 zł F2 0 0,00 zł
C6 163 85,07 zł F3 28 14,61 zł
F4 62 32,36 zł J2 297 155,00 zł
F5 9 4,70 zł J3 78 40,71 zł
F6 256 133,61 zł J4 624 325,67 zł
F7 7 3,65 zł J5 82 42,80 zł
F8 149 77,76 zł J6 36 18,79 zł
F9 81 42,27 zł J7 69 36,01 zł
G1 30 15,66 zł J8 23 12,00 zł
G10 128 66,80 zł J9 374 195,19 zł
G2 0 0,00 zł K1 43 22,44 zł
G3 218 113,77 zł K10 0 0,00 zł
G4 73 38,10 zł K2 200 104,38 zł
G5 61 31,84 zł K3 4 2,09 zł
G6 21 10,96 zł K4 17 8,87 zł
G7 154 80,37 zł K5 174 90,81 zł
G8 155 80,89 zł K6 214 111,69 zł
G9 398 207,72 zł K7 113 58,97 zł
H1 10 5,22 zł K8 45 23,49 zł
H10 148 77,24 zł K9 49 25,57 zł
H2 156 81,42 zł L1 253 132,04 zł
H3 150 78,29 zł L10 2 1,04 zł
H4 346 180,58 zł L2 308 160,75 zł
H5 170 88,72 zł L3 42 21,92 zł
H6 279 145,61 zł L4 26 13,57 zł
H7 198 103,34 zł L5 163 85,07 zł
H8 132 68,89 zł L6 25 13,05 zł
H9 215 112,21 zł L7 14 7,31 zł
I1 148 77,24 zł L8 247 128,91 zł
I10 0 0,00 zł L9 47 24,53 zł
I2 234 122,12 zł M1 190 99,16 zł
I3 105 54,80 zł M10 276 144,04 zł
I4 282 147,18 zł M2 77 40,19 zł
I5 0 0,00 zł M3 88 45,93 zł
I6 20 10,44 zł M4 76 39,66 zł
I7 120 62,63 zł M5 115 60,02 zł
I8 101 52,71 zł M6 22 11,48 zł
I9 53 27,66 zł M7 20 10,44 zł
J1 0 0,00 zł M8 29 15,14 zł
J10 117 61,06 zł M9 188 98,12 zł
N1 0 0,00 zł O6 59 30,79 zł
N10 231 120,56 zł O7 43 22,44 zł
N2 10 5,22 zł O8 170 88,72 zł
N3 234 122,12 zł O9 0 0,00 zł
N4 116 60,54 zł R1 100 52,19 zł
N6 153 79,85 zł R2 4 2,09 zł
N7 418 218,15 zł R3 174 90,81 zł
N8 126 65,76 zł R4 112 58,45 zł
N9 78 40,71 zł R5 3 1,57 zł
O1 6 3,13 zł R6 85 44,36 zł
O10 32 16,70 zł R7 148 77,24 zł
O2 96 50,10 zł R8 142 74,11 zł
O3 163 85,07 zł R9 130 67,85 zł
O4 78 40,71 zł        
O5 86 44,88 zł        
               
            SKARBNIK ROD POD BOREM
    NUMER KONTA BANKOWEGO Jerzy Milewski
    R.O.D. "Pod Borem"86-060 Prądocin
    30 8142 0007 0000 2118 2000 0001

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies