baner napis

baner kola

  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg

O G Ł O S Z E N I E

Od dnia 22.06.2018r. na terenie śmietnika, w miejscu oznaczonym taśmą ostrzegawczą, można składać nietypowe i wielkogabarytowe odpady tj.:

  • meble i inne sprzęty domowe ( lustra, kabiny prysznicowe, muszle sedesowe, itp.)

  • sprzęt AGD, RTV, elektronarzędzia – wiertarki, kosiarki, itp.

  • dywany, kołdry, poduszki, koce, itp.,

  • sprzęty ogrodowe np. namioty, ławki, krzesła, parasole, narzędzia, beczki, itp.

Meble i inne sprzęty prosimy przynosić rozmontowane, by zajmowały jak najmniej objętości kontenera.

Nie wolno przynosić odpadów budowlanych (smoła, gruz, papa, kafelki, itp.) ani odpadów zielonych !

Zbiórka będzie trwała do niedzieli - 24.06.2018r.

Likwidację składowiska zaplanowano na dzień 25.06.2018r.

Po wywiezieniu kontenera zabronione jest wnoszenie w/w odpadów na teren śmietnika.

Informacja o uchwałach Walnego Zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD "Pod Borem" w dniu 11.03.2018r.

Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2017r. - przyjęta jednogłośnie,

uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017r. - przyjęta jednogłośnie,

uchwała nr 3/2018w sprawie uchwalenia wysokości opłat ogrodowych w 2018r. przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD i terminu jej wnoszenia.

Opłata wynosi: 0,88 zł/m2 działki.

W ramach uchwały:

a) opłaty energetyczne wynoszą:

Za korzystanie z licznika 1-fazowego = 9,0 zł./rok

Za korzystanie z licznika 3fazowego = 27,0 zł/rok (posiadający liczniki elektroniczne płacą 9,0 zł),

Za oświetlenie alejek = 20,0 zł/rok.

b) opłata-zaliczka za wodę wyliczana indywidualnie na podstawie zużycia z lat poprzednich i wskazania licznika działki.

Termin wpłaty do 30.06.2018r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2018 w sprawie określenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2018r. - przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2018 w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci w 2018r.

Na poczet opłaty zaliczono nadpłaty w latach 2015-2017 w wysokości 36,13 zł. W zwiazku z tym działkowcy w 2018r. wnoszą opłatę za wywóz śmieci w wysokości 15,00 zł/ działkę. Działki prywatne zostaną rozliczone indyidualnie.

Termin wnoszenia opłaty do 30.06.2018r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2018 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Przestawienie bramy głównej ROD do ul. Leśnej"odrzucono wiekszością głosów,

Uchwała bez numeru/2018 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie parkingu przy świetlicy ROD" - odrzucono większością głosów,

Uchwała nr 7/2018 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Remont elewacji świetlicy ROD, wymiana okien, likwidacja wiaty - przyjeto większością głosów,

Uchwała nr 8/2018 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana lamp na alejce Akacjowej”- przyjęto większościa głosów,

Uchwała nr 9/2018 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie fragmentu ogrodzenia na wzgórzu przy alejce Świerkowej” - przyjęto większością głosów,

Uchwała nr 10/2018 w sprawie zorganizowania Dnia Dziecka oraz festynu działkowego w 2018 r. - przyjęto jednogłośnie,

Uchwała nr 11/2018 w sprawie planu pracy na 2018r. - przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2018 w sprawie preliminarza finansowego na 2018r. - przyjeto jednogłośnie.

W dniu 1.12.2017 na tablicy ogłoszeń przy bramie numer 1 wywieszono (obok odczytu energii elektrycznej) roczny odczyt zużycia wody za rok 2017. Plik z odczytem jest załączony do niniejszego komunikatu.

 

Do działkowców, którzy podali adresy poczty elektronicznej plik z opłatami zostanie przesłany do dnia 16 grudnia br.

 

Termin opłacenia należności z tego odczytu do 31.03.2018r. Od 01 kwietnia 2018r. będą naliczane odsetki.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto ogrodu, które jest podane na tablicy ogłoszeń lub u kasjera ogrodu.

 

Informację o wysokości opłat można również uzyskać telefonicznie u skarbnika lub kasjera ogrodu.

 

Odczyt wodomierzy działkowców listopad 2017 - pdfpobierz70.05 KB

Termin opłacenia należności z tego odczytu 31.12.2017r. Od 01 stycznia 2018r. będą naliczane odsetki od nieuregulowanej opłat za zużycie energii elektrycznej.

 

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat zgodnych z wyliczeniami według zamieszanych wykazów.

 

Dokonywanie wpłat różniących się od rzeczywistych wskazań liczników powodują komplikacje w rozliczeniach finansowych ogrodu.

 

Przypominamy, że wraz z informacją o WZ w roku 2017 każdy działkowicz otrzymał kartkę z informacją jaki KOD DZIAŁKI został przydzielony.

 

Informację o wysokości opłat można również uzyskać telefonicznie u skarbnika lub kasjera ogrodu.

 

W przypadku zagubienia Kodu informację o przydzielonym kodzie można uzyskać u Skarbnika ogrodu.

 

Jednocześnie proszę o umieszczenie na stronie załączonego pliku z odczytem energii elektrycznej.

 

Dane z ostatniego odczytu energii w tym roku - pdfpobierz83.84 KB

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies