baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner4.jpg

Miejsce odbioru odpadów znajduje się przy nowej furtce, za tablicą ogłoszeniową bramy głównej ROD.
Miejsce jest monitorowane całodobowo.
Odbiór jest kontrolowany przez osobę/osoby wyznaczone przez Zarząd ROD.
Każdy, kto chce usunąć odpad musi zakupić worek 120 l lub 60 l, który jest oznaczony specjalną naklejką z pieczatką ROD.
Cena worka zależy od rodzaju odpadu i pojemności worka:
1. worki na odpady zmieszane – 25 zł ( 120l ) i 12,5 zł ( 60 l )
2. worki na odpady segregowalne ( plastik i metal / szkło / /papier) - 15 zł ( 120l ) i 7,5 zł ( 60l )
Worki zakupuje się u prezesa (na telefon), albo wpłacając na konto ogrodu kwotę za worek/worki - wówczas trzeba mieć dowód wpłaty przy zgłoszeniu się po odbiór worka/worków do prezesa ROD.
Worek/worki należy zakupić odpowiednio wcześnie, przed zamiarem usunięcia odpadu.
Odpady można przynosić tylko w oznaczonych workach.
W innych workach czy opakowaniach nie będą przyjmowane.

Pierwszy odbiór odpadów odbędzie się 1 i 3 maja 2022r. w godz.12,00 - 14,00 Następne odbiory są planowane w każdą niedzielę od godz. 12,00 -14,00.
W przypadku małej frekwencji/zainteresowania odbiór w kolejnych terminach

( niedziele ) należy umawiać na telefon z prezesem ROD. Odbiór poza terminem, w nagłych i wyjątkowych przypadkach można również umawiać telefonicznie.

Osoby łamiące zasady Regulaminu gospodarki odpadami w ROD będą zgłaszane na Policję (np. podrzucanie nieoznaczonego worka ze śmieciami) oraz będą ponosiły konsekwencje włącznie z pozbawieniem prawa do działki.

Informujemy, że zostały uruchomione siłowniki bram wjazdowych - można korzystać z pilotów do bram.

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 03 kwietnia 2022r. (niedziela) w sali nr 222 budynku N O T w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem” w Prądocinie.

I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30. Prawo uczestnictwa w Walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD ROD „Pod Borem”.
W trakcie zebrania działkowcy podejmą uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej*.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Wręczenie odznak związkowych nadanych działkowcom przez Zarzad ROD.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021r.
13. Projekt planu pracy na 2022 r.
14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16. Dyskusja.
17. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD*
18. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD*
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
6) Sprawy różne.
7) Zakończenie obrad.
Uchwały walnych zebrań przegłosowane w II-gim terminie są ważne, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, obecnych w II-gim terminie na walnym zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców ROD.

W tym roku zostają wprowadzone nowe zasady odbioru odpadów od działkowców.

W załączniku przedstawiamy nowy Regulanin gospodarki odpadami zaakceptowany uchwałą nr 15/2021 Walnego Zebrania członków PZD ROD "Pod Borem" z dnia 08.08.2021r.

Regulamin zostanie wysłany wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu, planowanym na początku kwietnia 2022r.

odt Nowy regulamin gospodarki odpadami w ROD odt

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies