baner napis

baner kola

  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 07 maja 2023r. (niedziela) w sali nr 222 budynku N O T w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6 odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE członków PZD ROD „Pod Borem” w Prądocinie.

I-szy termin zebrania o godz. 10,00. Przy braku kworum (mniej niż 50% uprawnionych) II-gi termin zebrania o godz. 10,30. Prawo uczestnictwa w Walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD ROD „Pod Borem”.
W trakcie zebrania działkowcy podejmą uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu.

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej*.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD*
17. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD*
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
2)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*
1) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
2) Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
3) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
4) Sprawy różne.
5) Zakończenie obrad.
* w razie takiej potrzeby

Uchwały walnych zebrań przegłosowane w II-gim terminie są ważne, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, obecnych w II-gim terminie na walnym zebraniu i obowiązują wszystkich działkowców ROD.

kurczaczek wielkanocny ruchomy obrazek 0040Wesołych Świąt Wielkanocnych

Życzy  Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD Pod Borem 

W lipcu i sierpniu 2022r komisja ogrodowa dokonała przeglądu działek oceniając stan zagospodarowania, porządek i estetykę.

Na 148 działek ROD "Pod Borem":

1. 73 działki miały przy ogrodzeniu żywopłoty przekraczające dozwoloną wysokość 1m. Wiele działek, gdzie są szerokie alejki, ma żywopłoty posadzone poza ogrodzeniem działki.
2. 34 działki mają zbyt wysokie drzewa, przekraczające zalecaną wysokość dla drzew ozdobnych – 3 m.
3. Niedozwolone budowle dodatkowe stwierdzono na 42 działkach – grille betonowe, szopy, dodatkowe altany i jeden garaż.
4. 10 działek miało zamontowane na ogrodzeniu maty lub panele drewniane, często o wysokości 2m.
Ta nieprawidłowość powtarza się zwłaszcza wśród nowych działkowców.
5. Na 15 działkach nie było miejsca do parkowania samochodów, w tym na kilku działkach takie miejsce celowo zlikwidowano i posadzono różne nasadzenia.
6. 22 działki nie mają nadal oznaczenia numerowego.
7. 3 działki oceniono jako zaniedbane od dłuższego czasu.

Generalnie od lat powtarzają się przerosty i nieprawidłowe nasadzenia żywopłotów ( za blisko ogrodzenia) i drzew ozdobnych. Jednakże widoczna jest poprawa w zakresie likwidacji starych, wysokich drzew.
Niepokoi brak lub likwidowanie miejsc do parkowania pojazdów na działkach oraz montowanie różnych sztucznych osłon na ogrodzenia.
Jest to bardzo nieekologiczne, ale też szpeci działki.
Należy pamiętać, że ideą rodzinnych ogrodów działkowych jest też integracja, kontakt z sąsiadami, naśladowanie dobrych przykładów i wzorów zagospodarowania oraz użytkowania działki.
A jak realizować takie idee skoro działkowiec tworzy zamkniętą, ukrytą twierdzę, za wysokim szczelnym żywopłotem, obkłada ogrodzenie matami, panelami ?

Wszyscy działkowcy, u których stwierdzono nieprawidłowości ( uchybienia przepisom Regulaminu ROD) otrzymają informacje drogą e-mailową lub przekazaną bezpośrednio albo listownie.
Prosimy o usunięcie nieprawidłowości i uchybień.

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies