baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD Pod Borem podaje wysokość opłat działkowych za rok 2020, które są korektą do wniesionych opłat w br., przyjętych do zapłaty jako równowartość opłat ubiegłorocznych.

Opłaty zostały wyliczone na podstawie poniesionych rzeczywistych kosztów funkcjonowania ogrodu w 2020r.. Opłaty te zostały ustalone i zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu ROD, przy udziale przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Tryb ustalenia opłat wynika z braku możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania z powodu epidemii.

opłata ogrodowa 0,79 gr/m kw., w tym 9,0 gr. opłaty partycypacyjnej PZD,
składka członkowska 6,0 zł, (małżonkowie wnoszą 2x3,0 zł.),
licznik 3 fazowy 27,0 zł., licznik elektroniczny – 9,0 zł.,
licznik 1 fazowy 9,0 zł,
zużycie prądu na terenie wspólnym 25,0 zł./działkę,
śmieci 72,28 zł/działkę,
woda 3,4564 zł. za metr sześcienny.
energia elektryczna 0,5869 zł./kWh.
Kwoty jakie należy wpłacić do końca roku ( jako uzupełnienie wniesionych w br. opłat ogrodowych ), uwzględniające ostatni odczyt energii, odczyt zużycia wody oraz wywozu śmieci będą przekazane w formie ogłoszenia w gablocie przy bramie głównej, na stronie internetowej oraz będą przesłane na adresy e-mailowe do końca listopada 2020 roku.

Termin wniesienia opłat: do dnia 31 grudnia 2020.

 

Z uwagi na epidemię wirusa 2019-nCov opłaty ogrodowe za 2020r. należy wnosić w wysokości i terminach jak były ustalone za 2019r. ( bez opłaty wodnej !!!). Korekty w opłatach zostaną uchwalone na Walnym Zebraniu 2020r.

 

Opłaty od działki - 2019r.

uchwalone na Walnym Zebraniu dnia 10.03.2019r.

( wpłaty należy wnosić na konta bankowe ogrodu - numery kont dostępne u skarbnika, są też podawane na listach rozliczeń )

 

Składka członkowska

6 zł od działkowca - członka PZD
W przypadku, gdy oboje małżonkowie są w PZD każdy płaci po 3,0 zł.

 

Płatne do 30.06.2019r.

 

Opłata ogrodowa

0,88 zł/m2 powierzchnia działki

Zawiera: koszty zarządzania ogrodem, wydatki na infrastrukturę, wydatki na ubezpieczenia , podatki i inne opłaty publiczno-prawne, a także opłatę partycypacyjną wnoszoną na rzecz PZD w wysokości 0,08 zł /m2 powierzchni działki.

 

 

 

Płatne do 30.06.2019r.

 

Opłata energetyczna
za licznik 1-fazowy - 9,00 zł/działkę

 

 

Płatne do 30.06.2019r.

za licznik 3-fazowy - 27,00 zł/działkę

(posiadający licznik elektroniczny płacą 9,00 zł/działkę)

za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastuktury wspólnej i pokrycie ewentualnych strat -

25,0 zł./działkę

 

Za zużycie prądu wg. wskazań podlicznika – opłata indywidualna ( lista opłat wywieszana jest w gablocie przy bramie głównej. Działkowcy, którzy podali adres internetowy otrzymują także powiadomienie e-mailem).


UWAGA: W przypadku miesięcznej zwłoki w opłacie Zarząd może podjąć decyzję o odłączeniu prądu od działki.

 

Opłata za wodę z wodociągu gminnego

1. Opłata wodna - 3,0 zł./działkę podłączoną do wodociągu wewnątrzogrodowego

2. Zaliczka na pokrycie rachunku ogólnego za zużycie wody - wyliczana dla każdej działki indywidualnie, na podstawie zużycia wody z lat poprzednich.   O wysokości zaliczki działkowcy będą powiadomieni do końca kwietnia

3. Opłata ogólna - 0 zł/każdą działkę


Ostateczne rozliczenie zużycia wody zostanie dokonane po odczycie wodomierzy w IV kw. 2019r.

 

 

 

 

Płatne do 30.06.2019r.

 

Opłata za wywóz śmieci
40,00 zł/działkę

Płatne do 30.06.2019r.

 

OPŁATY WNOSZONE JEDNORAZOWO PRZY NABYCIU PRAWA DO DZIAŁKI

 

1. Opłata wynikająca § 147 ust 1 pkt 1 Statutu PZD (dawniej opłata inwestycyjna)

Jest to udział finansowy działkowca w wartości infrastruktury ogrodowej ROD. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Opłata zmienia się w zależności od wartości infrastruktury. Uchwalana przez Zarząd ROD.

opłata wynosi 2900,00 zł

 

Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.

2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD.
Wynika z § 147 ust 1 pkt 2 Statutu PZD
(dawniej wpisowe)

Przeznaczoną na Fundusz Oświatowy, w tym pokrycie kosztu zaopatrzenia nowego działkowca w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec".

 

opłata wynosi - 200 zł

 

 

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies