baner napis

baner kola

  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg

 

 

Opłaty od działki - 2022r.

 

( wpłaty należy wnosić na konta bankowe ogrodu - numery kont dostępne u skarbnika, są też podawane na listach rozliczeń )

zestawienie opłat dla poszczególnych działek skarbnik ROD, prześle e-mailem działkowcom, którzy podali adresy internetowe. Pozostali działkowcy wysokości opłat mogą sami wyliczyć lub dowiedzieć się telefonicznie od skarbnika ogrodu ( nie wcześniej niż po 20 kwietnia )

Składka członkowska

6 zł od działkowca - członka PZD
W przypadku, gdy oboje małżonkowie są w PZD każdy płaci po 3,0 zł.

 

Płatne do 30.06.2022r.

 

Opłata ogrodowa

0,90 zł/m2 powierzchni działki

Zawiera: koszty zarządzania ogrodem, wydatki na infrastrukturę, wydatki na ubezpieczenia , podatki i inne opłaty publiczno-prawne, a także opłatę partycypacyjną wnoszoną na rzecz PZD w wysokości 0,10 zł /m2 powierzchni działki.

 

 

 

Płatne do 30.06.2022r.

 

Opłata energetyczna
za licznik 1-fazowy - 10,00 zł/działkę

 

 

Płatne do 30.06.2022r.

za licznik 3-fazowy - 30,00 zł/działkę

(posiadający licznik elektroniczny płacą 10,00 zł/działkę)

za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastuktury wspólnej i pokrycie ewentualnych strat -

25,0 zł./działkę

 

Za zużycie prądu wg. wskazań podlicznika – opłata indywidualna ( lista opłat wywieszana jest w gablocie przy bramie głównej. Działkowcy, którzy podali adres internetowy otrzymują także powiadomienie e-mailem).


UWAGA: W przypadku miesięcznej zwłoki w opłacie Zarząd może podjąć decyzję o odłączeniu prądu od działki.

 

Opłata za wodę z wodociągu gminnego

   Zaliczka na pokrycie rachunku ogólnego za zużycie wody - wyliczana dla każdej działki indywidualnie, na podstawie zużycia wody z lat poprzednich.  

O wysokości zaliczki działkowcy będą powiadomieni do końca kwietnia (internet, tablica ogłoszeń)
Ostateczne rozliczenie zużycia wody zostanie dokonane po odczycie wodomierzy w listopadzie.

 

Płatne do 30.06.2022r.

 

 

 

Opłata za wywóz śmieci

 

Zaliczka w wysokości 3,0 zł/działkę

Zaliczka jest przeznaczona na wynajem kontenerów na odpady.

Za usuwanie odpadów działkowiec wnosi indywidualnie opłatę za zakup worka, specjalnie oznakowanego. Zasady usuwania odpadów są opisane w Regulaminie gospodarki odpadami w ROD w zakładce "Prawo"

 

Płatne do 30.06.2022r.

 

OPŁATY WNOSZONE JEDNORAZOWO PRZY NABYCIU PRAWA DO DZIAŁKI

 

1. Opłata wynikająca § 147 ust 1 pkt 1 Statutu PZD (dawniej opłata inwestycyjna)

Jest to udział finansowy działkowca w wartości infrastruktury ogrodowej ROD. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Opłata zmienia się w zależności od wartości infrastruktury. Uchwalana przez Zarząd ROD.

opłata wynosi 2500,00 zł

 

Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.

2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD.
Wynika z § 147 ust 1 pkt 2 Statutu PZD (dawniej wpisowe)

Przeznaczoną na Fundusz Oświatowy, w tym pokrycie kosztu zaopatrzenia nowego działkowca w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec".

 

opłata wynosi - 300 zł

 

 

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies