baner napis

baner kola

  • baner1.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg

Informacja jest w zakładce "ogłoszenia i komunikaty"

W kwietniu br. ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw, który skierowano do konsultacji do różnych instytucji i jednostek ( pominięto jednak PZD ).
Wśród proponowanych zmian jest legalizacja "starych" samowoli budowlanych – tzw. abolicja samowoli budowlanych. W myśl projektu możliwe będzie legalizowanie bez opłat legalizacyjnych obiektów wybudowanych samowolnie ( bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia):
1. Wobec których właściwy organ nie wszczął postępowania w sprawie budowy takiego obiektu,
2. Od chwili zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 lat.

W procesie legalizacji nie będzie badana zgodność obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dzien Dziecka 2019 kiedy jest w Polsce i na swiecie i jaka jest historia swieta article

W dniu 1 czerwca 2019r. ( sobota) o godz. 14,00 zapraszamy dzieci na plac zabaw ROD na festyn z okazji Dnia Dziecka.

Zarząd ROD "Pod Borem"

Zmieniliśmy firmę wywożacą odpady, ponieważ dotychczasowy odbiorca śmieci znacznie podwyższył koszty wywozu.

Obecnie usługi świadczy nam "Corimp" z Bydgoszczy.

Ta firma nieodpłatnie odbiera odpady segregowalne. Jednak należy rygorystycznie przestrzegać zasad segregacji i wyrzucać odpady "odzyskiwalne" do odpowiednio oznaczonych pojemników. Na każdym małym pojemniku jest naklejka z napisem jakiego rodzaju odpady należy wrzucać. Segregacja obejmuje wyłącznie : szkło, papier i plastik.

Nie można teraz wrzucać do pojemników złomu! Wyjątek to puszki opakowaniowe np. po konserwach i piwie.

Przypominamy, że teren śmietnika jest monitorowany. Niezgodne z Regulaminem wyrzucanie odpadów będzie napiętnowane, a osoba dopuszczajaca się takiej nieprawidłowości może być obciążona zwrotem kosztów usunięcia niewłaściwie wyrzuconych odpadów.

W I-szej połowie czerwca br. będzie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych o czym będzie informacja na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies