baner napis

baner kola

 • baner3.jpg
 • baner4.jpg
 • baner2.jpg
 • baner1.jpg

Od 26 czerwca 2017 r. do 4 września 2017 r. uruchomiono linię autobusową nr 99 kierunek: Bydgoszcz Plac Kościeleckich - Nowa Wieś Wielka.

 

 

 

 

 

 

 

Przez ostatnie lata następował spadek poziomu wody w jeziorze, spowodowany małą ilością opadów, upałami latem, skutkiem czego woda silnie parowała. Jezioro wypłycało się odsłaniając nagromadzone osady denne, które odrywały się od dna i na powierzchni zagniwały. W efekcie nagłośnienia problemu w 2016 r. opracowano projekt utrzymania dobrego stanu wód Jeziora Jezuickiego. Spośród kilku wariantów zdecydowano się na wykonanie budowli tymczasowej na wypływie z Jeziora Jezuickiego i umieszczono łatę wodowskazową dla prowadzenia stałego monitoringu poziomu wód jeziora.

 

Wykonanie w kwietniu br. progu piętrzącego przyniosło natychmiastowe, widoczne efekty: poziom wody znacznie wzrósł, tj. ok 80 cm, linia brzegowa przesunęła się o kilka metrów w głąb lądu, przesmyk na j. Piecki jest wystarczająco głęboki dla przepływu łodzi i kajaków. Ponadto od czasu budowy ww. urządzenia wodnego zostały wykonane prace konserwatorskie na Kanale Złotnickim w celu umożliwienia swobodnego spływu wód do jeziora. Na kilku odcinkach pogłębiono dna rowów, usunięto tamy bobrowe. Ponadto na plaży w Chmielnikach, latem ubr. Gmina Nowa Wieś Wielka zleciła usunięcie namułów na odcinku od wypożyczalni sprzętu wodnego do połowy pomostu.

 

Dotychczas nie ujawniono żadnych zanieczyszczeń jeziora pochodzących z terenów przyległych, zagospodarowanych przez mieszkańców oraz użytkowników ogrodów działkowych. W czerwcu bieżącego roku Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Bydgoszczy pobrała z pomostu, w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, próbki wody jeziora, których badanie pod kątem jakości sanitarnej nie wykazało żadnych zagrożeń ani nieprawidłowości.

 

Opracowano na podstawie informacji UG Nowa Wieś Wielka

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

 

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Działkowiec chcący usunąć drzewo przekraczające w/w limity musi samodzielnie wystąpić o zgodę na wycinkę – procedura opisana w zakładce "Procedury, druki".

Kryteria konkursowe:

 1. Estetyka działki.
 2. Funkcjonalność.
 3. Przestrzeganie przepisów regulaminowych.
 4. Ciekawe rozwiązania architektoniczne, szaty roślinnej, itp.

Przewiduje się 5 nagród rzeczowych w kwocie do 200 zł dla najlepszych działek według kryteriów konkursowych.

 

W skład Komisji konkursowej wchodzą poprzedni laureaci konkursu tj. użytkownicy działek: 92, 93, 112, 117, 119, którzy dokonają indywidualnych wyborów najładniejszych działek do dnia 15 lipca 2017 wypełniając dostarczone przez Zarząd arkusze - ankiety. Suma najlepszych wyników zdecyduje o przyznaniu nagród. Rodzaj nagrody Zarząd uzgodni ze zwycięzcami.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu festynu działkowego w sierpniu 2017 r.

 

Z uwagi, iż walory działki mogą być niewidoczne z zewnątrz, można również zgłosić działkę do przeglądu i umówić się na wizytację komisji.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies