baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg

Info1Info uchwały WZ 2021 2

 

IMG 20210716 181005

Zainstalowaliśmy przy tablicy ogłoszeniowej, przy bramie głównej ROD, szafę ze sprzętem p-poż. Szafa jest zamykana na kluczyk umieszczony pod szybką. Wyposażenie jest dostępne poza sezonem zimowym.

Stanowisko ze sprzętem p-poż zostało urządzone, ponieważ mieliśmy w przeciągu kilku ostatnich lat trzy groźne zdarzenia pożarowe - pożar na wzgórzu leśnym przy alejce Świerkowej ( ugaszony dzięki szybkiemu działaniu działkowców), pożar dachu jednej z działek, po uderzeniu pioruna, a ostatnio - pożar całego budynku działki.

Dwa ostatnie pożary ugasiła straż pozarna, która w kilka minut przyjeżdża od chwili zgłoszenia.

I jest to najskuteczniejszy sposób reagowania na pożar, ponieważ korzystanie z wyposażenia szafy p-poż., tj.: użycie węży do hydrantu, ich łączenie, uruchomienie hydrantu, wymaga znajomości obsługi, siły i wprawy.

W zakładce Ogłoszenia i komunikaty zamieszczono plik z odczytem energii elektrycznej w czerwcu 2021r.

Termin płatności - do 1 miesiąca po ukazaniu się tabeli z odczytem.

Z  uwagi na istniejące jeszcze ograniczenia sanitarne Walne Zebrani odbędzie się w tym roku wyjątkowo na powietrzu. Serdecznie prosimy aby działkowcy - członkowie PZD, posiadali ze sobą dowód tożsamości oraz zabrali krzesełka. Ilość miejsc na ławkach znajdujących się na placu zabaw jest ograniczona.

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD ROD "Pod Borem", osobiście ( nie można ustanawiać pełnomocników, udzielać upoważnienia )

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Pod Borem w Prądocinie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2021 roku na placu zabaw ogrodu. W przypadku niepogody zebranie przełożone na 15 sierpnia.

w I terminie o godz 10 w II terminie o godz 10,30

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokólanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2019 roku.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2020 roku.

11. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2019 i 2020 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

12. Dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 roku.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.

4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 roku.

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.

6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.

14. Projekt planu pracy na 2021 rok.

15. Projekt preliminarzy finansowych na 2021 rok.

16. Ocena preliminarzy finansowych na 2021 rok.

17. Dyskusja.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawienie projektu uchwał i głosowania w sprawach:

1. Uchwalenie opłat ogrodowych na rok 2021.

2. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

3. Uchwalenie planu pracy na 2021 rok.

4. Uchwalenie prelminarza finansowego na 2021 rok.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 24 i 25. 07.2021 w godzinach od 11.00 do 14.00 w Domu Działkowca.

Członek Zarządu                              Prezes Zarządu

    Jerzy M                                             Leszek S

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies