baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg

Ostatnio ukazały się doniesienia dziennikarskie o ogromnych możliwościach dofinansowaniu ogrodów działkowych, co rozbudziło nadzieje działkowców na pozyskanie funduszy do realizacji różnych przedsięwzięć na działkach.
Działkowcy pomyśleli, że będą mogli pozyskać pieniądze na sfinansowanie np. zbiornika deszczówki, kompostownika, budowę zbiornika szamba, itp.
Obecnie już wiemy o co chodzi, na pewno nikt indywidualnie nic nie dostanie...
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła KONKURS na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym adaptacja do zmian klimatu, w terminie od dnia 30 maja 2022 r. - zakończenie naboru wniosków upłynie z chwilą wyczerpania kwoty grantowej.
O co konkretnie chodzi i jakie są wady przedsięwzięcia powodujące, że nie możemy przystąpić do konkursu?
1. Konkurs dotyczy przede wszystkim obszarów miejskich, a celem jest wyłonienie najlepszych projektów, które przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych.
2. Konkurs nie jest przeznaczony dla indywidualnych działkowców, a dla stowarzyszeń ogrodowych i dotyczy przedsięwzięć realizowanych na wspólnej infrastrukturze.
3. Jest to konkurs, a więc trzeba opracować i przedstawić projekt przedsięwzięcia, wysłać do ARiMR, gdzie powołana komisja raz w miesiącu ogłosi kto wygrał ( zdobył grant ). Nie wszyscy będą zwycięzcami.
4. W ramach projektu mogą być realizowane wyłącznie te, które są umieszczone w "Wykazie" rodzajów inwestycji możliwych do finansowania z grantów, określonych w "Regulaminie konkursu", a obowiązkowo należy realizować co najmniej jeden projekt z części A "Wykazu" tj. podstawowego zakresu Inwestycji.
5. Z przyznanego grantu obligatoryjnie 50% kwoty przeznaczone jest na realizację projektu z części A "Wykazu". Gdy realizacja dotyczy części B można maksymalnie otrzymać na jej sfinansowanie 30% przyznanego grantu, a dla części C do 10% grantu.
6. Wysokość kwoty grantu wynosi od 10.000zł do 100.000 zł.

W przypadku naszego ROD planowaliśmy dofinansowanie kanalizacji.
Okazało się, że ten rodzaj przedsięwzięć jest w części B "Wykazu" zawartego w Regulaminie konkursu , a więc musielibyśmy dodatkowo opracować jakiś projekt z części A (obowiązkowy warunek otrzymania grantu).
Nawet gdybyśmy zdobyli grant, to z jego całości na kanalizację moglibyśmy przeznaczyć maksymalnie 30%. Nikt nam nie gwarantuje uzyskania grantu w wysokości 100.000 zł. Być może otrzymalibyśmy 10.000 zł. A i tak nie jest to pewne, bo trzeba "zwyciężyć" w konkursie.
Reasumując przy kwocie 10.000 zł grantu, tylko 3.000 zł otrzymalibyśmy na kanalizację - czy ta kwota warta jest ogromu wysiłku włożonego w projekt, opracowanie całej dokumentacji konkursowej?
A już na pewno nie spełnilibyśmy warunku, że: "okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r." My na razie nie mamy projektu budowlanego, ani nawet uchwały Walnego Zebrania o inwestycji kanalizacji ogrodu.

W zakładce Ogłoszenia i komunikaty zamieszczono tabelę z odczytem energii elektrycznej w maju 2022r.

 

56f41c2ba4c88 o large

 

Wszystkim działkowcom i ich bliskim życzymy radości, miłości i rodzinnego szczęścia.

Smacznego jajka !

mokrego dyngusa !

a dla dzieci podarków od zajączka.

 

I niech cud Zmartwychwstania Pańskiego da zwycięstwo dobra i pokój na Ziemi.

 

 

 

Informacja o uchwałach przyjętych na Walnym Zebraniu sprawozdawczym członków PZD ROD "Pod Borem" w dniu 3.04.2022r.


uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2021 roku
uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021 rok
uchwała nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
uchwała nr 4/2022 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w roku 2022
1. Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD
0,90 zł od m2 powierzchni użytkowej działki ( w tym 0,10 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD )
2. Opłata energetyczna :
a) za roczne zużycie prądu przez podlicznik przypisany do działki:
- 1fazowy – 10,0 zł. od działki,
- 3fazowy – 30,0 zł. od działki ( posiadający podliczniki elektroniczne płacą 10,0 zł. od działki),
b) za zużycie prądu przeznaczonego na funkcjonowanie infrastruktury wspólnej oraz pokrycie ewentualnych strat – 25,0 zł/działki
3. Opłatę-zaliczkę za wywóz odpadów – 3,0 zł/ działkę.
Jest przeznaczona na sfinansowanie wynajęcia kontenerów na odpady.
Za odpady działkowcy wnoszą opłatę indywidualnie zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie gospodarki odpadami w ROD”. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zakończeniu odbioru odpadów.
Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2022r.
uchwała nr 5/2022 w sprawie wymiany wodomierzy w studniach wodomierzowych oraz dokonania przeglądu i napraw sieci wodociągowej ROD – powołano komisję, która ogłosi przetarg na realizacje zadania, wyłoni wykonawcę, zawrze umowę z wykonawcą, będzie nadzorować wykonanie zadania, dokona odbioru rbót po ich zakończeniu. Wodomierze zostana wymienione na wodomierze radiowe.
uchwała nr 6/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego) pn. Zamontowanie furtki i osłon ogrodzenia miejsca odbioru odpadów w ROD do kwoty 2500 zł.
uchwała nr 7/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjno(remontowego) pn. Rozbudowa monitoringu ogrodowego – uchwalono monitoring bramy nr 2 i 3 oraz drogi koniecznej, do kwoty 10.000 zł.
uchwała nr 8/2022 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD
uchwała nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenie Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie ROD.
uchwała nr 10/2022 w sprawie Planu pracy na 2022 r.
uchwała nr 11/2022 w sprawie Preliminarzy finansowych na 2022 r.
uchwała nr 12/2022 w sprawie remontu bramy głównej ROD do kwoty 3000 zł

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies