baner napis

baner kola

  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg

DO czasu odwołania epidemii COVID-19 teren i obiekty infrastruktury wspólnej są wyłączone z użytkowania!

Zamknięte są: boisko i plac zabaw, budynek administracyjno-gospodarczy oraz teren śmietnika - odpadów nie wolno tam składować!

Samochody należy parkować na działkach ( na miejscach postojowych parkowanie tylko, gdy jest to konieczne).

Ponieważ miał miejsce przypadek zatrzymania się patrolu policji przy jednym z naszych działkowców w okolicach bramy wjazdowej do ROD proszę zabierać ze sobą dokument poświadczający prawo do działki w ROD "Pod Borem" np. legitymację członkowską PZD, uchwałę o zatwierdzeniu prawa do działki czy umowę przeniesienia prawa do działki.
Należy pamiętać, że na działkę można się udać z ważnego powodu, załatwić konieczne sprawy, np. zabezpieczenie domku i mienia przed kradzieżami, wyłączenie mediów celem zapobieżenia awarii, itp.
Na terenie działki ROD mogą przebywać jedynie działkowcy z osobami najbliższymi. Nie wolno korzystać z terenów wspólnych np. plac zabaw, przechadzki po alejkach.
Obowiązują wszystkie, powszechne obostrzenia ogłaszane przez ministerstwo zdrowia.

W załączeniu wyszukane w internecie wyjaśnienia policji w sprawie wyjazdu na działkę - pdfwyjazd_na_działkę.pdf

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

 

                W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce.

              Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.
               Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
              Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.
             Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Od środy 25 marca zostały wprowadzone dodatkowe, nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.
Do11 kwietnia włącznie nie będzie można swobodnie się przemieszczać poza realizowaniem ważnych celów bytowych, zdrowotnych i zawodowych. Według słów Premiera M. Mazowieckiego wprowadza się "zakaz wychodzenia z domu" poza uzasadnionymi przypadkami. Ta decyzja ma maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer - odłóżmy na później - mówił premier. Apelował też, by ograniczyć przemieszczanie do maksymalnie dwóch osób w jednej grupie.
Obostrzenia nie omijają działkowców.
Na podstawie przeglądu informacji w mas mediach i wypowiedzi prawników wyjazd na działkę należy traktować jako działanie służące rekreacji, a nie spełnianiu ważnych spraw życiowych i nie powinien być realizowany.
Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. wydał Uchwałę nr 60/2020 dopuszczajacą możliwość korzystania z działki z ograniczeniami:

1. Uprawnionymi do pobytu na działce są wyłącznie działkowiec oraz osoby najbliższe.

2. Wyłączeniu z bezpośredniego użytkowania podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD (nie dotyczy mediów).

3. Działkowcy powinni mieć możliwość dojazdu pojazdem mechanicznym bezpośrednio do działki.

Pełny tekst uchwały w załączeniu - pdfuchwala_nr_60.2020_KZ_PZD_z_dnia_26.03.pdf
Uchwała odnosi sie do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie RP stanu epidemii, natomiast dodatkowe obostrzenia zostały wprowadzone Rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020r. - ogłoszone 25 marca 2020r. i należy je dodatkowo uwzględniać i przestrzegać.

Sytuacja jak widać jest bardzo dynamiczna. Nie warto ryzykować zdrowia.

Bądźmy bardzo wyczuleni na zagrożenia i ostrożni !

COVID-19 jest groźna dla każdego.

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies