baner napis

baner kola

  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner2.jpg

Odczyt w zakładce Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 08.06.2020r. otrzymaliśmy odpowiedź od Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dotyczącą udrożnienia przepływu wody pomiędzy północno-wschodnimi zatokami j. Jezuickiego Dużego. Poinformowano, że zapewnienie dobrego stanu wód jeziora Jezuickiego jest sprawą priorytetową i współnie z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka podjęto działania majace na celu podwyższenie aktualnego stanu wód jeziora do ok. 70 m n.p.m., przez ułożenie na wypływie z jeziora tymczasowej grodzy z worków z piaskiem.

Ponadto zadanie "Stabilizacja wody jeziora Jezuickiego Dużego" zostało wprowadzone do Programu Planowanych Inwestycji, a także zgłoszono tę inwestycję do Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

Z przekazanego pisma wuynika, że w/w tymczasowa grodza ma być wykonana w najbliższym czasie, jak pozwolą na to znoszone obostrzenia epidemiologiczne.

Do dnia 30 czerwca każdego roku działkowcy są zobowiazani wnieść opłaty ogrodowe za użytkowanie działki.

Obecnie, z uwagi na stan epidemii Covid-19, opłaty są pobierane w wysokości ubiegłorocznych i nie wnosi się opłaty wodnej ( 3zł/działkę).

Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie, tj. do 30 czerwca 2020r., na konto bieżace ROD "Pod Borem".

Wysokość opłat ogrodowych i numer konta można ustalić telefonicznie u skarbnika ogrodu.

Za nieterminowe dokonanie opłat są pobierane odsetki ustawowe, a przekroczenie terminu wpłat powyżej 0,5 roku może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Zatrudniliśmy osobę zajmującą się utrzymaniem porządku w miejscu gromadzenia odpadów - pana Marka W.

Działkowcy wyrzucający odpady są zobowiazani stosować się do poleceń i próśb pana Marka, jeśli będzie zwracał uwagę np. na nieprawidłowe usuwanie odpadów.

Teren śmietnika jest monitorowany. Wszelkie nieprawidłowości są rejestrowane oraz będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu spraw dot. niewłaściwego postępowania czy zachowania się.

Wnętrze kontenera jest sprawdzane co najmniej 2x dziennie. Odpady "niedozwolone" np. trawa i części roślin z działki, sprzęt AGD, RTV, śmieci wielkogabarytowe, dywany, kołdry, itp są wybierane i usuwane na koszt działkowca.

Przypominamy, że w obecnym stanie epidemii COVID-19 niedopuszczalne i zabronione jest pozostawianie, porzucanie odpadów przy kontenerze ( nie ma żadnych usprawiedliwień , że dany odpad może się komuś przydać). Poza tym nie wolno wysyłać dzieci, by wyrzucały śmieci ( obecnie kontener jest dość wysoki,a dziecko może mieć duże trudności z otwieraniem i zamykaniem klapy).

Przy zapełnionym kontenerze nie wolno pozostawiać worków ze śmieciami. Należy wstrzymać się z wyrzuceniem odpadów do czasu podstawienia nowego kontenera.

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies