baner napis

baner kola

  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg

Z  uwagi na istniejące jeszcze ograniczenia sanitarne Walne Zebrani odbędzie się w tym roku wyjątkowo na powietrzu. Serdecznie prosimy aby działkowcy - członkowie PZD, posiadali ze sobą dowód tożsamości oraz zabrali krzesełka. Ilość miejsc na ławkach znajdujących się na placu zabaw jest ograniczona.

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD ROD "Pod Borem", osobiście ( nie można ustanawiać pełnomocników, udzielać upoważnienia )

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Pod Borem w Prądocinie zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2021 roku na placu zabaw ogrodu. W przypadku niepogody zebranie przełożone na 15 sierpnia.

w I terminie o godz 10 w II terminie o godz 10,30

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokólanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2019 roku.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2020 roku.

11. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2019 i 2020 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

12. Dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 roku.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.

4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 roku.

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.

6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku.

14. Projekt planu pracy na 2021 rok.

15. Projekt preliminarzy finansowych na 2021 rok.

16. Ocena preliminarzy finansowych na 2021 rok.

17. Dyskusja.

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków przedstawienie projektu uchwał i głosowania w sprawach:

1. Uchwalenie opłat ogrodowych na rok 2021.

2. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

3. Uchwalenie planu pracy na 2021 rok.

4. Uchwalenie prelminarza finansowego na 2021 rok.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 24 i 25. 07.2021 w godzinach od 11.00 do 14.00 w Domu Działkowca.

Członek Zarządu                              Prezes Zarządu

    Jerzy M                                             Leszek S

 

Z uwagi na znaczne zwiększenie ilości wyrzucanych odpadów przez działkowców, a tym samym wzrost kosztów wywozu odpadów oraz nierzadkie przypadki porzucania śmieci przy kontenerze czy wrzucanie do kontenera "niedozwolonych" odpadów jak resztki roślin, kołdry, elementy mebli, sprzęt AGD, itp. Zarząd ROD "Pod Borem" wspólnie z Komisja Rewizyjną ROD analizował możliwości usprawnienia i uporządkowania gospodarki odpadami .
Ponieważ nie ma chetnych do podjecia pracy gospodarza ROD i nie możemy pozyskać osoby do opieki terenu śmietnika, planujemy wprowadzenie zasad wyrzucania śmieci jakie w tym roku wprowadzono w ROD w Drzewcach.
System przyjęty w Drzewcach polega na tym, że jest wyznaczony , ogrodzony i monitorowany teren składowiska odpadów. Zarząd ROD rozprowadza ( sprzedaje ) dla działkowców 120 ltr worki na odpady. Worki mają ogólnie przyjęty kolor stosowny do rodzaju odpadu i są specjalnie oznaczone logo ogrodu.
Raz w tygodniu (w niedzielę), przez kilka godzin, są przyjmowane napełnione worki od działkowców i wrzucane do odpowiednich kontenerów. Zapełnione kontenery są wywożone i wymieniane na nowe.
Worki są typu wzmocnionego, by śmieci ich nie uszkadzały.
Przykładowe ceny za worek to: 120 l – 15 zł. (zmieszane , szkło , papier, metale i tworzywa sztuczne) 120 l – 20 zł. ( bioodpady ).
W ten sposób każdy działkowiec płaci za usuwanie śmieci jakie faktycznie wytworzył.

Ten system usuwania odpadów działa w ROD "Drzewce" i działkowcy są zadowoleni.
Doprowadzono do ładu i porządku w usuwaniu odpadów oraz bardzo radykalnego zmniejszenia kosztów wywozu śmieci.
Na Walnym Zebraniu ROD, planowanym w sierpniu br., zostanie zaproponowana uchwała wprowadzajaca zasady wyrzucania śmieci na wzór przyjetych w ROD w Drzewcach.

Odczyt w zakładce "Ogłoszenia Komunikaty"

W dniach 6-7.05.2021r. zostanie podstawiony kontener na odpady.

Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne COVID-19 prosimy o przestrzeganie zasad porządkowych oraz sanitarno-higienicznych na terenie śmietnika. W szczególności nie pozostawianie obok kontenera żadnych odpadów czy rzeczy jak np. zabawki, stare grille, meble plastikowe, artykuły AGD, itp. W przypadku zapełnienia kontenera i braku możliwości umieszczenia w nim śmieci należy odpady zabrać ze sobą i usunąć we własnym zakresie np. w  miejscu zamieszkania.

Nie prowadzimy segregacji odpadów.

Nie wolno wrzucać do kontenera odpadów roślinnych, budowlanych, po farbach, mebbli, kołder, odpadów medycznych, sprzętu RTV i AGD, itp. Takie odpady działkowcy usuwają we własnym zakresie.

Nie będzie organizowany wywóz odpadów wielkogabarytowych z powodu braku osoby chętnej do obsługi i opieki terenu śmietnika.

Zasady jakie obowiazują w zakresie usuwania odpadów są opisane w "Regulaminie gospodarki odpadami w ROD "Pod Borem" w Prądocinie".

Od działkowców zależy czy będziemy w stanie utrzymać ciągłość wywozu odpadów do końca sezonu działkowego - koniec października 2021r..

 

 

 

© ROD "Pod Borem" 2015. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies